• Giáo trình Nền kinh tế công cộng

    Giáo trình Nền kinh tế công cộng

    Giáo trình gồm các chương chính: Nền kinh tế hỗn hợp và khu vực kinh tế công cộng, cơ sở hoạt động kinh tế công cộng đối với chính phủ, lý thuyết về kinh tế học phúc lợi, lý thuyết về chi tiêu công cộng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

     118 p utc2 23/01/2019 471 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số